Pathia Dishes

94. Chicken or Meat Pathia                7,95

95. Prawn Pathia                                  8,95

96. King Prawn Pathia                        12,95

97. Vegetable Pathia                             6,95

98. Chicken or Meat Tikka Pathia        9,95